Hlavní strana
 Co je My Backpack
 Nástroje
 Zkušenosti
 Kurzy My Backpack
 Kontakty
 O nás
 Otázky
 Seznam absolventů
 

Co je My Backpack

Metoda My Backpack vznikla jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. Metoda pomáhá sociálním pracovníkům, poručníkům a pěstounům mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové.

Metoda My Backpack pomáhá dítěti zpětně zpracovat okolnosti přechodu z jeho původní rodiny do pěstounské péče, do osvojení nebo do péče ústavní. Je vytvořena pro děti, které jsou již stabilizované v nové životní situaci – v pěstounské péči nebo v jiné formě náhradní rodinné péče. Není tedy vhodná pro práci s dětmi v pěstounské péči na přechodnou dobu nebo v jiné aktuálně krizové situaci. Metoda se zaměřuje především na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Dospělí s dětmi o těchto událostech jen zřídkakdy skutečně mluví, a to je také důvod, proč jim děti často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji a mohou vše lépe zpracovat a přijmout. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, potvrdit a přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

Je to metoda vyvinutá ve spolupráci s dětmi a pro děti, dětem i dospělým se líbí a mají z práce s ní radost.

Je to metoda, která zohledňuje vnímání a prožívání dětí a rozumí jim.

Základem práce s metodou je příběh káčátka, které musí odejít z původní rodiny do rodiny nové. Animovaný příběh, který dětem pomáhá káčátko a jeho situaci pochopit a vžít se do ní, začíná ve chvíli, kdy si káčátko balí batůžek a stěhuje se do domu, ve kterém bydlí pejskové. Každé dítě získává své vlastní káčátko – maňáska, které se stává jeho kamarádem s vlastním jménem a příběhem. Při následné individuální práci s dítětem a interaktivním počítačovým programem dítě vytváří s pomocí dospělého příběh o putování svého vlastního káčátkaProgram umožňuje příběh vytisknout do podoby knížky, kterou si dítě podle svých přání dále vybarvuje a dotváří. Knížka dítě doprovází jeho dalším životem a stává se významným, zároveň přímo dítětem vytvořeným, materiálem pro práci s jeho životním příběhem a jeho minulostí. Vytvoření uceleného životného příběhu dítěte je důležité pro rozvoj jeho identity, napomáhá k jeho zakotvení v životě a k vytváření uspokojivých mezilidských vztahů.