Hlavní strana
 Co je My Backpack
 Nástroje
 Zkušenosti
 Kurzy My Backpack
 Kontakty
 O nás
 Otázky
 Seznam absolventů
 

O nás


S metodou My Backpack jsme se seznámily v roce 2013, začaly jsme postupně spolupracovat s holandským týmem a ve spolupráci s brněnským poradenským centrem TRIADA se nám v roce 2014 podařilo připravit metodu pro použití v České republice a představit ji odborné veřejnosti. Tím jsme splnili cíl, který jsme si společně s TRIADou dali. Od roku 2016 pořádáme některé kurzy nadále společně, ale některé i nezávisle na sobě.

Jako lektorky metody My Backpack zůstáváme v kontaktu s holandským týmem, pracujeme pod jejich supervizí a účastníme se mezinárodních metodických setkání. Ve spolupráci s nimi také pracujeme na dalších aktualizacích a rozšířeních metody. Našim cílem je nabídnout nadále nejen základní kurz v metodě, ale také kvalitní doprovázení profesionálů v práci s ní, metodickou podporu a rozšíření vzdělání v dalších oblastech jako jsou otázky dětského traumatu, ztráty, vztahové vazby, práce s emocemi dítěte apod. Z práce s metodou máme stále radost a domníváme se, že je užitečným nástrojem pro práci s ohroženými dětmi.


Mgr. Taťána Šimečková

Psycholožka pracující v soukromé praxi v Brně s částečným úvazkem v ambulanci klinického psychologa.

Certifikáky a odborné výcviky

 • Výcvik v Gestalt terapii (Český institut pro výcvik v Gestalt terapii)
 • Výcvik v systemické psychoterapii (Institut pro systemickou zkušenost, Praha)
 • Kurz v Rorschachově metodě
 • Výcvik v Dyadické vývojové terapii (Institut Natama v Praze)

Členství v odborných organizacích

 • Asociace manželských a rodiných poradců ČR
 • Česká společnost pro Gestalt terapii
 • ASTRA - profesní skupina zaměřená na práci s dětmi s poruchou attachmentu

Mgr. Gabriela Vykypělová

Psycholožka pracující v soukromé praxi a v SOS Dětské vesničce v Brně. Zaměřuje se především na práci s dětmi a jejich rodinami. V oblasti náhradní rodinné péče pracuje od roku 2006, lektorské činnosti se věnuje od r. 1994.

Certifikáty a odborné výcviky

 • Výcvik v Gestalt psychoterapii s dětmi a adolescenty ( IVGT Praha )
 • Výcvik v Dyadické vývojové terapii ( institut Natama v Praze )
 • Výcvik v Gestalt terapii ( DIALOG – CZGPTI )
 • Kurz v Rorschachově metodě
 • Výcvik v neuropsychologii a neurofyziologii v rámci Feedback institutu Praha
   

Členství v odborných organizacích

 • ASTRA – profesní skupina zaměřená na práci s dětmi s poruchou attachmentu