Hlavní strana
 Co je My Backpack
 Nástroje
 Zkušenosti
 Kurzy My Backpack
 Kontakty
 O nás
 Otázky
 Seznam absolventů
 

Zkušenosti z práce s metodou
My Backpack
 

V oblasti sociálně právní ochrany dětí umožňuje metoda sociálním pracovníkům i psychologům či klíčovým pracovníkům v doprovázejících organizacích vytvořit zcela jedinečný vztah s dítětem a zapojit je do aktivního a tvořivého zpracování vlastního životního příběhu.

Kromě toho nabízí metoda prostor pro další komunikaci s dítětem i pěstouny o citlivých tématech a pro mapování aktuálních témat a potřeb dítěte (to, co je pro něho aktuálně v popředí). Dospělý, který s dítětem pracuje, získává také další (a co do formy často nové) informace o tom, jak dítě rozumí svému životnímu příběhu, jak co pojmenovává a na čem je potřeba dále pracovat. Práce s metodou vnáší do kontaktu s dítětem a pěstouny nová témata, která by se v běžné exploraci neobjevila, často novým způsobem také témata týkající se původní rodiny dítěte. Metoda pomáhá mapovat také vztahovou síť dítěte a stanovit další témata pro práci s rodinou dítěte- pěstounskou i původní.

Ukázka z interaktivního počítačového programu

 

Odkazy a literatura

APFEL NETWORK. 2016. Apfel. [online].  

APFEL NETWORK. 2015. Voice of the child and young people. [online].

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO GESTALT TERAPII. 2014 Anotace příspěvků. [online].

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO GESTALT TERAPII. Gestalt konference Sepetná 2014. [online].

G-KRACHT. Mijn Backpack. [online].  

Kalichová, Petra. Nové metody v sociální práci s pěstounskou rodinou. 2017, Diplomová práce, Ostravská univerzita FSS

ŠIMEČKOVÁ, Taťána a Gabriela VYKYPĚLOVÁ. My Backpack – příběhy přemístění vyprávěné dětmi. In: KOLAŘÍK, Marek. Sborník příspěvků z XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství – synergie a konkurence Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci v Olomouci, 2016, s. 9  [online].

ŠIMEČKOVÁ, Taťána a Gabriela VYKYPĚLOVÁ. My Backpack. In: Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů: Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. – 25. 9. 2014. Brno: Triada poradenské centrum, 2014.

ŠIMEČKOVÁ, Taťána a Gabriela VYKYPĚLOVÁ. My Backpack – příběhy přemístění vyprávěné dětmi. In: KOLAŘÍK, Marek. Sborník příspěvků z XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství – synergie a konkurence Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci v Olomouci, 2016, s. 9  [online].

ŠIMEČKOVÁ, Taťána a Gabriela VYKYPĚLOVÁ. My Backpack. In: Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů: Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. – 25. 9. 2014. Brno: Triada poradenské centrum, 2014.

UNIVERSITÄT SIEGEN. 2012. Mijn Backpack - theisen. [online].

UNIVERSITÄT SIEGEN. Suche / Universität Siegen. [online].