Hlavní strana
 Co je My Backpack
 Nástroje
 Zkušenosti
 Kurzy My Backpack
 Kontakty
 O nás
 Otázky
 Seznam absolventů
 

Kurzy My Backpack

Ve spolupráci s poradenským centrem TRIADA nabízíme kurz My Backpack akreditovaný MPSV.

Kurz My Backpack  - základy práce s metodou  je 24 h základní vzdělávací program, který nabízí výcvik v metodě My Backpack a praktický nácvik práce se všemi materiály. Součástí kurzu je také jak teorie, tak praktický nácvik komunikace s dítětem, úvod do problematiky vztahové vazby a přednášky na téma trauma v životě dítěte a jeho důsledky. Součástí kurzu je také sebezkušenost a supervize vlastní práce účastníků kurzu.

Třídenní program je určen zejména pro sociální pracovníky v oblastní náhradní rodinné péče, pro pracovníky doprovázejících organizací, pro psychology a další profesionály pracující s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče.

Termíny kurzu:

První dva dny:     24. a 25. 3. 2022 
Třetí den:           19. 5. 2022 

Lektorky: Mgr. Gabriela Vykypělová a Mgr. Taťána Šimečková

Místo konání:   Brno

Další informace: 

https://www.triada-centrum.cz/vzdelavani-publikace/my-backpack

vzdelavani@triada-centrum.cz


Pro zájemce o práci s metodou My Backpack z řad psychologů a sociálních pracovníků s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem nabízíme také kratší 8mi hodinový kurz zaměřený na nácvik práce s metodou a její využití v psychoterapii.

Tento kurz není akreditovaný MPSV.

Termín: 6. 10. 2022 (9 - 17 hod)

Lektorky: Mgr. Gabriela Vykypělová a Mgr. Taťána Šimečková

Místo konání: Praha Vokovice, Nad lávkou 790

Zde si můžete stáhnout pozvánku.

V případě zájmu kontaktujte: g.vykypelova@seznam.cz

 


Pro zájemce z řad absolventů kurzů My Backpack nabízíme jednodenní setkání zaměřené na podporu a doprovázení v práci s metodou a na sdílení zkušeností z práce s ní. Skupiny mají do deseti účastníků a termíny vypisujeme na základě vašeho zájmu.

Lektorky: Mgr. Gabriela Vykypělová a Mgr. Taťána Šimečková

Místo konání: Vackova 44, Brno

Tento kurz nemá akreditaci MPSV.

V případě zájmu kontaktujte: g.vykypelova@seznam.cz


Pro zájemce z řad absolventů nabízíme také pořádání workshopů pro děti a dospělé, dle domluvy a potřeb vaší organizace.

V případě zájmu kontaktujte: g.vykypelova@seznam.cz